Số hiệu: 84/2019/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: Nghị định quy định về quản lý phân bón
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/11/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
NĐ 84 (14.11.19, hluc 01.01.20) quản lý phân bón.pdf