Số hiệu: 25/2019/TT-BCT
Trích yếu nội dung: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 14/11/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT 25 (14.11.19, hluc 01.01.20) sửa đổi TT 22 ASEAN.rar