Số hiệu: 05/2019/TT-BXD
Trích yếu nội dung: Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Chính sách XNK
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 10/10/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT 05 (10.10.19, hluc 01.12.19) sửa đổi PL TT 05 (2018).pdf