Số hiệu: 62/2019/TT-BTC
Trích yếu nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 05/09/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT 62 (05.9.19, hluc 21.10.19) sửa đổi TT 38 xuất xứ.pdf