Số hiệu: 28/2019/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/09/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
QĐ 28 (16.9.19, hluc 01.11.19) sửa đổi QĐ 45 - CP.pdf