Số hiệu: 1753/QĐ-BTC
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 03/09/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
1753 (03.9.19) theo QĐ 04.2018.pdf