Số hiệu: 23/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chính sách XNK
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/06/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
QĐ 23 (27.6.19, hluc 01.9.19) thay thế QĐ 15.pdf