Số hiệu: 1561/QĐ-BCT
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và thay thế Quyết định 536/QĐ-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 05/06/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
1561 (05.6.19) sửa 1931, thay thế QĐ 536.pdf