Số hiệu: 3316/TCHQ-ĐTCBL
Trích yếu nội dung: V/v phát động tháng hành động phòng, chống ma túy
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 28/05/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
Phat dong Thang ma tuy TCHQ.PDF