Số hiệu: 22/KTNN-TT
Trích yếu nội dung: V/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Khác
Người ký: Hoàng Trung Lương
Ngày ban hành: 22/04/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
Danh sach NHTM2.PDF