Số hiệu: 15-NQ/TU
Trích yếu nội dung: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cẩng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Khác
Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 23/04/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
NQ phat trien cang bien.PDF