Số hiệu: 17/2019/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/02/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
7868_17-CHINH PHU.PDF