Số hiệu: 133/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Tổng cục Hải quan
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 15/01/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
Ke hoach PCTN TCHQ.PDF