Số hiệu: 228/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 30/01/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
Doi tac HQ DN TCHQ.PDF