Số hiệu: 421/TCHQ-CNTT
Trích yếu nội dung: V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 18/01/2019
Tải tệp nội dung toàn văn:
Mot cua quoc gia.PDF