Số hiệu: 2204/QĐ-BTC
Trích yếu nội dung: Ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ngành Tài chính sẽ triển khai trong giai đoạn 2018-2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Danh muc DVCTT BTC.PDF