Số hiệu: 6948/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: V/v hoàn thuế nhập sản xuất xuất khẩu đối với tờ khai trước ngày 01/9/2016
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Chính sách XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/11/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Hoan thue nhap san xuat XK doi voi to khai truoc ngay 1.9.PDF