Số hiệu: 15/2018/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ và ngang bộ
Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 15/11/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
TT15BTC.PDF