Số hiệu: 3662/HQQN-TXNK
Trích yếu nội dung: V/v triển khai thực hiện Thông tư số 95/2018/TT-BTC
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Cục Hải Quan Quảng Ninh
Người ký: Nguyễn Văn Hường
Ngày ban hành: 29/11/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Thuc hien Thong tu 95.pdf