Số hiệu: 139/NQ-CP
Trích yếu nội dung: Nghị quyết Ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Loại văn bản: Khác
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/11/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
NQ 139 CP cat giam chi phi cho DN.pdf