Số hiệu: 6463/TCHQ-CNTT
Trích yếu nội dung: V/v triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 02/11/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Mo rong co che mot cua quoc gia.PDF