Số hiệu: 30/CT-TTg
Trích yếu nội dung: Chỉ thị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/10/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
30_CT-TTg_398180 (1).pdf Nang cao chat luong giai quyet TTHC.pdf