Số hiệu: 6217/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: V/v khai báo giấy phép nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/10/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Khai bao giay phep NK hang an ninh quoc phong.PDF