Số hiệu: 5916/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: Về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 10/10/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Bo sung danh sach ngan hang phoi hop thu.PDF