Số hiệu: 3068/HQQN-CBL
Trích yếu nội dung: Về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý các vi phạm liên quan đến việc vận chuyển, kinh doanh trái phép than trên địa bàn.
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Cục Hải Quan Quảng Ninh
Người ký: Phạm Trung Vịnh
Ngày ban hành: 09/10/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Tang cuong quan ly kinh doanh than.pdf