Số hiệu: 3013/GSQL-GQ1
Trích yếu nội dung: Về việc thực hiện Chỉ thị số 27/2018/CT-TTg
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/09/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Thuc hien Chi thi 27.PDF