Số hiệu: 2799/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 26/09/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Quy che kiem tra cong vu.PDF