Số hiệu: 5589/TCHQ-CNTT
Trích yếu nội dung: Về việc triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 26/09/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Mo rong NSW gui HQ cac tinh.PDF