Số hiệu: 1021-CT/ĐU
Trích yếu nội dung: Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Khác
Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 20/09/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Tang cuong su lanh dao cua Dang.PDF