Số hiệu: 2798/HQQN-GSQL
Trích yếu nội dung: V/v ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Cục Hải Quan Quảng Ninh
Người ký: Nguyễn Văn Hường
Ngày ban hành: 17/09/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
HQQN dich ta CP.pdf