Số hiệu: 2799/HQQN-TXNK
Trích yếu nội dung: V/v triển khai hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Cục Hải Quan Quảng Ninh
Người ký: Nguyễn Văn Nghiên
Ngày ban hành: 17/09/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
HQQN nop thue 24.7.pdf