Số hiệu: 5090/TCHQ-VP
Trích yếu nội dung: V/v công khai Thủ tục hành chính
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 30/08/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Cong bo Thu tuc hanh chinh.PDF