Số hiệu: 1503/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Cục Hải Quan Quảng Ninh
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/05/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Quy trinh quan ly no thue hai quan.doc