Số hiệu: 4435/TCHQ-CNTT
Trích yếu nội dung: V/v triển khai các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cơ chế một cửa quốc gia
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 27/07/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Thu tuc hanh chinh tren NSW31.7.PDF