Số hiệu: 20/CT-TTg
Trích yếu nội dung: Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/07/2018
Tải tệp nội dung toàn văn:
Tang cuong cai cach KTCN.pdf