Số hiệu: 3960/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: V/v gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Chính sách XNK
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 16/11/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
16.11.pdf