Số hiệu: 37/2017/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: V/v bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 7/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký:
Ngày ban hành: 17/08/2017
Tải tệp nội dung toàn văn:
17.8.pdf