Số hiệu: 1819/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung: Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/10/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
11QD18192015TTg.doc