Số hiệu: 3082/QĐ-TCHQ
Trích yếu nội dung: Quyết định số 3082/QĐ-TCHQ ngày 9/10/2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Cục Hải Quan Quảng Ninh
Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 09/10/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
4QD30822015TCHQ.tif