CỤ THỂ HÓA THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA MUA BÁN, TRAO ĐỔI CỦA CƯ DÂN BIÊN GIỚI
Trương Hoàng Lâm26/11/2020 11:00 AM
Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nơi diễn ra hoạt động sôi động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới trước đại dịch Covid-19

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, nơi diễn ra hoạt động sôi động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới trước đại dịch Covid-19

Để đảm bảo việc thực hiện tuân thủ thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới đúng quy định, tránh để các đối tượng lợi dụng hoạt động trao đổi thương mại biên giới để buôn lậu, gian ln, trốn thuế; vừa qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản cụ thể hóa thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Quảng Ninh là tỉnh có đường biên giới đất liền tiếp giáp Trung Quốc là 118,825km và là địa phương diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới hàng ngày qua các cửa khẩu như cửa khẩu Hoành Mô thuộc huyện Bình Liêu, cửa khẩu Bắc Phong Sinh thuộc huyện Hải Hà và đặc biệt sôi động tại cửa khẩu Móng Cái thuộc thành phố Móng Cái.

Từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới có phần tạm lắng. Tuy nhiên, thời điểm gần cuối năm cận kề Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cùng với điều kiện nước ta sau nhiều nỗ lực đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid- 19, các hoạt động giao thương buôn bán đang dần bắt nhịp trở lại.

Để đảm bảo việc thực hiện tuân thủ thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới đúng quy định, tránh để các đối tượng lợi dụng hoạt động trao đổi thương mại biên giới để buôn lậu, gian lận, trốn thuế; Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản cụ thể hóa thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Theo đó, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới phải tuân thủ nghiêm theo các quy định tại Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới và Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 hướng dấn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới.

Cũng tại văn bản này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh quy định chặt chẽ về địa điểm làm thủ tục Hải quan. Việc tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của cư dân biên giới chỉ được thực hiện tại cửa khẩu, lối mở đáp ứng Điều 19, 20 Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ. Riêng Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái thì địa điểm tiếp nhận, đăng ký tờ khai và kiểm tra hồ sơ được thực hiện tại 7 địa điểm sau: Cầu Bắc Luân I, Cầu Bắc Luân II, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu Lục Lầm, cửa khẩu Ka Long, lối mở cầu phao Km3+4, điểm xuất hàng Đại Vai, Điểm xuất hàng Lục Chắn.

Mặt hàng nhập khẩu của cư dân biên giới được phép nhập khẩu phải thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTC ngày 27/2/2018 của Bộ công thương. Mặt hàng xuất khẩu của cư dân biên giới được thực hiện theo các quy định của Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của cư dân biên giới được theo dõi, quản lý bằng Sổ theo dõi, tiếp nhận, đăng ký tờ khai. Số tờ khai là số thứ tự trên Sổ, trên tờ khai phải thể hiện địa điểm xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Về kiểm tra thực tế hàng hóa, đối với hàng hóa nhập khẩu vượt định mức miễn thuế là đối tượng phải kiểm tra thực tế hàng hóa. Đối với hàng hóa xuất khẩu của cư dân biên giới thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quyết định trên cơ sở các thông tin liên quan đến hàng hóa.

Các đối tượng cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Theo quy định của Nghị định 14/2018/NĐ-CP, thì cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do Bộ Công Thương ban hành được hưởng định mức miễn thuế với trị giá hải quan không quá 2 triệu đồng/người/ngày/lượt và không quá 4 lượt/tháng (theo phụ lục V Nghị định số 134/2016/NĐ-CP). Phần giá trị hàng hóa vượt định mức trên phải chịu thuế nhập khẩu và các loại thuế, phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. Việc miễn thuế chỉ áp dụng đối với những hàng hóa trong định mức và thuộc danh mục mà cư dân biên giới mua bán, trao đổi với mục địch sản xuất, tiêu dùng. Đối với hàng hóa trong định mức nhưng cư dân biên giới không sử dụng cho sản xuất, tiêu dùng phải nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Để tạo thuận lợi, thúc đẩy hoạt động thương mại cư dân biên giới, đáp ứng nhu cầu thông quan nhanh và nâng cao tính hiệu quả trong công tác quản lý hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã triển khai phương án ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa trong các khâu nghiệp vụ: xây dựng phần mềm quản lý hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới. Bà Phùng Thị Nguyên Hạnh - Trưởng phòng Giám sát quản lý về hải quan cho biết, hiện bộ phận công nghệ thông tin của của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã và đang tích cực xúc tiến triển khai kỹ thuật công nghệ thông tin hoàn thiện và nâng cấp phần mềm này theo các quy định hiện hành, dự kiến tiến độ hoàn thành trước ngày 30/6/2021. Như vậy, trong thời gian tới, phần mềm quản lý hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới sẽ được ứng dụng trong thực tế thực hiện thủ tục hải quan đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan và cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.