Áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu từ Lào vào Việt Nam từ sau ngày 03/10/2020
Nguyễn Thị Hồng26/11/2020 11:00 AM

Kể từ sau ngày 03/10/2020, đối với hàng hóa nhập khẩu từ Lào vào Việt Nam, doanh nghiệp được phép lựa chọn áp dụng Biểu thuế tương ứng nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của từng Nghị định. Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hết hiệu lực từ sau ngày 03/10/2020.

Ngày 23/11/2020, Tổng cục Hải quan công văn số 7415/TCHQ-TXNK hướng dẫn việc áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định số 124/2016/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định 124/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hết hiệu lực từ sau ngày 03/10/2020.

Để triển khai nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 4260/HQQN-TXNK ngày 25/11/2020 hướng dẫn các Chi cục Hải quan trực thuộc phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc nội dung công văn số 7415/TCHQ-TXNK. Đồng thời, thông tin tới doanh nghiệp biết: Kể từ sau ngày 03/10/2020, đối với hàng hóa nhập khẩu từ Lào vào Việt Nam, doanh nghiệp được phép lựa chọn áp dụng Biểu thuế tương ứng nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của từng Nghị định.

Thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn Hiệp định thương mại Việt Nam -Lào do Chính phủ phê duyệt trên cơ sở chủ trì đề xuất của Bộ Công thương.