Hải quan Hòn Gai: Gần 1.300 tỷ thu được từ thức ăn chăn nuôi
Hương Giang26/11/2020 11:00 AM

Năm 2020, có hơn 136 doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi qua cảng Hòn Gai, đóng góp vào ngân sách nhà nước lến đến 1.272 tỷ đồng.

Theo số liệu Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai cung cấp, tính đến 25/11/2020, Chi cục làm thủ tục nhập khẩu cho hơn 6 triệu tấn mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, tương đương 1.455 triệu USD, tăng 23% về lượng và 21% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Được biết, đây là mặt hàng có số thu thuế lớn thứ 2 của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, chiếm tỷ trọng 20% tổng số thu của toàn Chi cục. Mặt hàng có số thu thuế lớn nhất của đơn vị là xăng dầu, chiếm 53% tổng số thu.

Những tháng đầu năm 2020, mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi chịu tác động của dịch Covid-19, số thu không ổn định. Tuy nhiên, từ nửa cuối năm 2020, số thu từ mặt hàng này tăng và ổn định hơn trong thời gian gần đây.