Chi cục HQCK Hoành Mô tập huấn công tác quản lý rủi ro cho CBCC
Ngô Thị Cẩm Linh16/11/2020 9:00 AM

​Nhằm trang bị, bổ sung kiến thức cho CBCC về lĩnh vực quản lý rùi ro đặc biệt là những quy định mới theo Quyết định số 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020 của Tổng cục Hải quan, ngày 31/10/2020, Chi cục HQCK Hoành Mô đã tổ chức tập huấn cho CBCC trong đơn vị.

Tại chương trình tập huấn, cán bộ công chức Đội Nghiệp vụ hải quan, công chức làm công tác kiểm tra sau thông quan, công chức theo dõi, tác nghiệp có liên quan đến công tác quản lý rủi ro đã được thông tin những nội dung cơ bản về công tác quản lý rủi ro theo Quyết định số 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020 của Tổng cục Hải quan.
Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp liên quan đến công tác quản lý rủi ro cũng được trao đổi, thảo luận sôi nổi. Toàn bộ tài liệu cũng đã được biên soạn phổ biến tới cán bộ công chức trong Chi cục qua Netoffice.
Chương trình tập huấn giúp cập nhật, bổ sung kiến thức cho cán bộ công chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro tại đơn vị.