Hải quan Hòn Gai tập huấn công tác quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan
Linh Chi31/10/2020 8:00 AM

​Thực hiện Kế hoạch số 3836/KH-HQQN ngày 19/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai Thông tư số 81/2019/TT-BTC và Quyết định số 2218/QĐ-TCHQ về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, để áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan thực hiện có hiệu quả, ngày 30/10/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai đã tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan cho cán bộ, công chức thuộc Chi cục. Tham dự buổi tập huấn có hơn 30 cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ trong Chi cục.

HG_Tap_huan_QLRR.png

Nội dung trọng điểm của buổi tập huấn là phổ biến Thông tư số 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan, Quyết định số 2218/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2020 của Tổng cục Hải quan ban hành hướng dẫn thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.
Bên cạnh đó, công chức tại các bộ phận nghiệp vụ trao đổi những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục. Nội dung tập huấn giúp công chức chủ động, đổi mới trong áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, làm tốt công tác thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để cảnh báo, hỗ trợ, phục vụ hoạt động nghiệp vụ tại các khâu trước, trong và sau thông quan và cả hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai năm 2020.