Tập huấn Kỹ năng kiểm tra báo cáo quyết toán loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu
Vũ Bích Diệp27/10/2020 5:00 AM

Nhằm trang bị, củng cố các kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra báo cáo quyết toán loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, ngày 22/10/2020, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) đã chủ trì tổ chức Lớp tập huấn chuyên đề ""Kỹ năng kiểm tra báo cáo quyết toán loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu''. Tham dự tập huấn có gần 40 đồng chí là lãnh đạo và công chức phụ trách công tác kiểm tra sau thông quan của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh.

KTSTQ_Tap_huan_22_10_2020.png

Qua lớp tập huấn, các công chức đã nắm được những quy định về lập, tiếp nhận, kiểm tra báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu. Đồng thời, lớp tập huấn còn giúp cán bộ, công chức Hải quan củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng chia sẻ kinh nghiệm cho công chức kiểm tra báo cáo quyết toán loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu tại các Chi cục Hải quan trực thuộc; công chức làm công tác kiểm tra sau thông quan tại Chi cục Kiểm tra sau thông quan- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.