Trang bị kiến thức xác định trị giá hải quan và phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu cho cán bộ, công chức Hải quan Quảng Ninh
Ngô Mai Anh27/10/2020 3:00 PM
Triển khai kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 23/10/2020, tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, phòng Thuế XNK (thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) đã chủ trì phối hợp với Cục Thuế XNK (thuộc Tổng cục Hải quan) và Chi cục Kiểm định Hải quan 5 (thuộc Cục Kiểm định Hải quan- Tổng cục Hải quan) tổ chức Lớp tập huấn công tác xác định trị giá hải quan và phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu. 
Đối tượng tham gia tập huấn là lãnh đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các Tổ/Đội công tác thuộc các Chi cục và hơn 40 công chức thực hiện nhiệm vụ xác định trị giá hải quan và phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại các Chi cục Hải quan trực thuộc.
Chương trình tập huấn diễn ra trong 01 ngày, bao gồm 02 nội dung chính: Kỹ năng tham vấn xác định trị giá hải quan; quy trình tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần ban hành kèm theo Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 và Kỹ năng phân loại đối với một số mặt hàng cụ thể; thông tin về thực hiện kiểm định, phân tích theo Thông báo 4503/TB-TCHQ ngày 03/7/2020 do các giảng viên đến từ phòng Trị giá Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) và Chi cục Kiểm định Hải quan 5 (Cục Kiểm định Hải quan) tham gia trao đổi, hướng dẫn. Đây là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, trực tiếp tham gia soạn thảo, triển khai các văn bản của ngành liên quan đến công tác trị giá hải quan và phân loại mã số hàng hóa.
Tại buổi tập huấn, các học viên đã sôi nổi thảo luận và chia sẻ kiến thức, hiểu biết về các tình huống phát sinh trong thực tế quá trình thực hiện tham vấn, xác định trị giá hải quan và phân loại, áp mã số hàng hóa XNK tại Chi cục.
Kết thúc lớp tập huấn, các học viên đã được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích về công tác tham vấn, xác định trị giá hải quan cũng như phân loại, áp mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu từ đó áp dụng vào thực tế công việc đạt hiệu quả tốt nhất, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Hải quan trong lĩnh vực được đào tạo.