Ngành Hải quan ban hành Khung nội dung Bộ đề đánh giá năng lực cán bộ công chức lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu năm 2020
Trương Hoàng Lâm26/10/2020 2:00 PM
Để chuẩn bị cho các kỳ thi đánh giá năng lực công chức năm 2020, mới đây ngành Hải quan đã ban hành Khung nội dung Bộ đề đánh giá năng lực cán bộ công chức lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu năm 2020. Bộ tài liệu gồm 80 trang là bách khoa tổng hợp hóa tất cả các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu theo các quy định của chính sách pháp luật mà một công chức hải quan cần trang bị trong thực thi nhiệm vụ. 
Theo đó, Bộ tài liệu được cấu trúc theo bốn chuyên đề tổng quát, gồm: (1)Chính sách thuế,(2)Phân loại hàng hóa, (3)Trị giá hải quan,(4)Kế toán thuế và quản lý thuế.
Trong mỗi chuyên đề, bên cạnh phần kiến thức trọng tâm là phần các kiến thức có liên quan cùng lĩnh vực và phần kiến thức tin học kèm theo. Đây là điểm có thể đánh giá tính bao quát, toàn diện, phù hợp với thực tế yêu cầu nhiệm vụ hiện tại, tính tư duy logic và xu hướng hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ.
Bố cục của Bộ đề phân loại một cách khoa học từng nội dung nghiệp vụ theo các nội dung liên quan như: khái niệm, nguyên tắc, phương pháp, điều kiện, thẩm quyền, thời hạn, điều kiện, định mức, nghĩa vụ của người khai hải quan, nhiệm vụ của công chức hải quan, hồ sơ, các bước thực hiện, … . Bên cạnh đó, trích dẫn cụ thể Điều, khoản mục, của văn bản điều chỉnh Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định… Ngoài phần lý thuyết là các bài tập tình huống thực hành theo từng cấp độ.

Có thể thấy, bộ đề đáp ứng yêu cầu của kỹ thuật thiết kế câu hỏi: ngắn gọn, đủ ý, chặt chẽ, bám sát nội dung quy định của pháp luật hiện hành, đủ dữ kiện để trả lời; tính chính xác của bộ đề đảm bảo đáp án của câu hỏi đúng với các quy định hiện hành; Đảm bảo đúng cấp độ khó của câu hỏi và bài tập tình huống theo đúng quy định về cấp độ khó.
Với nội dung kiến thức phong phú, đầy đủ mà trọng tâm, đây sẽ là Bộ cẩm nang hữu ích, đảm bảo chất lượng, đảm bảo các tiêu chí đánh giá được thực lực năng lực của cán bộ công chức hải quan. Đồng thời là bộ cẩm nang giúp cho mỗi cán bộ công chức tự học, tự tìm tòi nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ; hữu ích với công chức mới tuyển dụng, công chức luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác nhận nhiệm vụ trong lĩnh vực nghiệp vụ mới.