Thẩm quyền xử phạt của Hải quan trong hoạt động thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấm
Trần Thị Thanh Thủy16/09/2020 5:00 PM

Ngày 26/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP gồm 91 điều, bổ sung nhiều chế tài quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể lên tới 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Trong khi đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức. Đối với các cá nhân có hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 70 triệu đồng phụ thuộc vào giá trị hàng giả tương đương với hàng thật. Đối với hành buôn bán hàng giả là thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế… mức phạt tiền sẽ tăng gấp đôi.

Về cơ bản, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP vẫn giữ nguyên thẩm quyền xử phạt của cơ quan hải quan đối với các cá nhân. Tuy nhiên, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP đã bổ sung, thêm mới thẩm quyền xử phạt của cơ quan hải quan đối với tổ chức.

Bên cạnh việc giữ nguyên một số hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại thuộc thẩm quyền xử phạt của hải quan như quy định trước đây, Nghị định đã bổ sung thêm các hành vi vi phạm khác mà cơ quan hải quan có quyền xử phạt theo thẩm quyền, đó là: Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm (Điều 8); Hành vi vi phạm về hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu (Điều 36); Hành vi vi phạm về hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu (Điều 37); Hành vi vi phạm về hạn ngạch, giấy phép xuất khẩu, giấy phép nhập khẩu hàng hóa (Điều 38); Hành vi vi phạm về ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Điều 39); Hành vi vi phạm về tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hàng hóa (Điều 40); Hành vi vi phạm về chuyển khẩu hàng hóa (Điều 41) Hành vi vi phạm về quá cảnh hàng hóa (Điều 42); Hành vi vi phạm về hoạt động của cửa hàng miễn thuế (Điều 43); Hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Điều 44); Hành vi vi phạm về gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài (Điều 45);Hành vi vi phạm về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Điều 70).

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10, bãi bỏ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP được kỳ vọng đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh hàng hoá nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả đang có chiều hướng gia tăng.