QUY ĐỊNH MỚI VỀ KINH DOANH CỬA HÀNG MIỄN THUẾ
Thu Hằng3/09/2020 10:00 AM

Ngày 28/08/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh cửa hàng miễn thuế, có hiệu lực từ ngày 15/10/2020.

MC_Cua_hang_mien_thue.png

Một số điểm mới đáng chú ý của Nghị định 100/2020/NĐ-CP cần lưu ý như sau:
1- Bổ sung thêm đồng tiền của quốc gia nơi các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thực hiện nhập cảnh, quá cảnh tại quốc gia đó là đồng tiền dùng trong giao dịch tại cửa hàng miễn thuế. Vậy, kể từ ngày 15/10/2020, đồng tiền được dùng trong giao dịch bán hàng miễn thuế gồm:
+ Đồng Việt Nam.
+ Đồng ngoại tệ đô la Mỹ (USD), euro (EUR).
+ Đồng tiền của nước có chung biên giới đất liền với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế tại khu vực biên giới.
+ Đồng tiền của quốc gia nơi các chuyến bay quốc tế của các hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thực hiện nhập cảnh, quá cảnh tại quốc gia đó.
2- Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho miễn thuế cũng như việc quản lý của cơ quan Hải quan phải được thực hiện trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
3- Nghị định này cũng quy định mới về chính sách thuế đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế là thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế, quản lý thuế có liên quan.
4- Bổ sung thêm thủ tục bán hàng miễn thuế trực tuyến được quy định tại Điều 19 Nghị định 100/2020/NĐ-CP, tại đây yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế phải có trách nhiệm thực hiện:
+ Nhập dữ liệu về thông tin khách hàng và hàng hóa vào hệ thống xử lý dữ liệu điện tử khi chấp nhận đơn hàng và hoàn tất thủ tục thanh toán. Riêng trường hợp bán cho khách chờ xuất cảnh, xuất cảnh, quá cảnh qua cảng hàng không dân dụng quốc tế, việc cập nhật thông tin về khách thông qua việc quét mã vạch trên thẻ lên tàu bay (boarding pass) trước khi thực hiện kiểm tra đối chiếu thông tin theo quy định điểm b khoản này;
+ Khi giao hàng cho khách mua hàng, kiểm tra đối chiếu thông tin mà khách đã kê khai khi mua hàng trực tuyến với thông tin trên các giấy tờ liên quan đến khách mua hàng theo quy định đối với từng đối tượng.
Nghị định mới cũng quy định chi tiết hơn về vị trí dán tem ""VIET NAM DUTY NOT PAID"" đối với hàng hóa kinh doanh cửa hàng miễn thuế tại Phụ lục I của Nghị định./.