Chi cục HQCK Hoành Mô triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021
Xuân Hương31/08/2020 10:00 AM

Thiết thực góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xếp hạng Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019-2021, năm 2020, Chi cục HQCK Hoành Mô đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp mang lại hiệu quả tích cực.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Chi cục HQCK Hoành Mô tăng cường phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị chỉ đạo của các cấp về triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ý nghĩa và nội hàm của Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cũng như lộ trình, tiến độ đạt mục tiêu, phân công cụ thể tới từng cá nhân, cụ thể hóa sản phẩm đầu ra.
Quang_canh_buoi_tham_van.jpg
Chi cục chú trọng triển khai thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp: Công khai, minh bạch chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy trình thủ tục tới người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập và đề nghị sửa đổi, bổ sung, cắt giảm theo hướng đơn giản, thuận lợi cho doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan tạo môi trường XNK hiện đại, thông thoáng, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp thông qua các hình thức đa dạng: tổ chức hội nghị tham vấn, tương tác, hỗ trợ doanh nghiệp qua email, điện thoại, tin nhắn, fanpage CDCI Hải quan Hoành Mô,... Nâng cao chất lượng công tác tự đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực thực thi nhiệm vụ và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, chuyển biến tư duy sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ, lấy sự hài lòng và phát triển của doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan...
Trong 8 tháng đầu năm, Chi cục HQCK Hoành Mô đã trực tiếp giải đáp 36 vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp ngay tại dây chuyền thủ tục; gửi gần 600 email, trên 500 tin nhắn và thực hiện trên 400 lượt điện thoại tư vấn, hỗ trợ, giải đáp kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tổ chức hội nghị tham vấn hải quan – doanh nghiệp với sự tham gia của trên 30 doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động XNK qua địa bàn và doanh nghiệp tiềm năng. Bên cạnh đó, Chi cục HQCK Hoành Mô đã báo cáo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan gỡ bỏ tiêu chí quản lý kiểm tra hàng hóa đối với một số mặt hàng và đề xuất nâng hạng cho 03 doanh nghiệp; đề xuất cắt giảm 02 mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; đăng tải gần 300 tin, bài tuyên truyền, hỗ trợ thông tin cho người dân, doanh nghiệp trên fanpage CDCI Hải quan Hoành Mô và trên 30 tin, bài trên website Hải quan Quảng Ninh, các báo, đài của Trung ương, địa phương...
Chi cục HQCK Hoành Mô cũng đồng thời đẩy mạnh công tác tự đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động thông qua các hình thức đa dạng, linh hoạt như: tổ chức 04 lớp tập huấn cho 70 lượt cán bộ, công chức, người lao động; đào tạo qua Sổ tay nghiệp vụ phiên bản điện tử, đào tạo cầm tay chỉ việc...  
Nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo các giải pháp nâng cao Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới của Chi cục HQCK Hoành Mô đã góp phần tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút 74 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan qua địa bàn, tăng 03 doanh nghiệp (tăng 4,2%) so với cùng kỳ. Trong đó, có 37 doanh nghiệp trong tỉnh, làm thủ tục 1.488 tờ khai, kim ngạch đạt 40,98 triệu USD; 37 doanh nghiệp ngoài tỉnh, làm thủ tục 310 tờ khai, kim ngạch đạt 17,3 triệu USD./.